Explotential Blog

Change is an opportunity to grow

Although I can be characterized as a thrill seeker, an independent woman, seemingly very strong, this change in my life path was not what I longed for or dreamt of. But sometimes changes happen and overcome, probably for some reason, although why is not clear to me.

Embracing this change as an opportunity to grow, that is what I need to do. It gives me the possibility to explore and explode my own potential, to soften, to get into contact with new people, to exploit my creativity, and above all to re-connect with my own values and myself. Reading all these positive aspects of this unexpected change helps me to take the first steps on this new path. Thank God, I discovered my potential via my #coretalents profile. It is clear and obvious what is not fully exploited yet, having this lifetime compass.

Curious and anxious, I start the change, back to my nature as indicated by my coretalents: welcome, my name is Petra Buysse again, from this moment onwards.

——–
Ook al kan ik getypeerd worden als een avontuurlijke, zelfstandige vrouw die houdt van spanning en ogenschijnlijk vol zelfvertrouwen is, deze verandering in mijn levenspad had ik nooit verwacht of op gehoopt. Maar soms gebeuren er dingen die je overvallen, waarschijnlijk met een reden, ook al is die niet duidelijk voor mij.

Aan mij nu de uitdaging om deze verandering te omarmen en te begroeten als kans om te groeien. Het geeft me de mogelijkheid om mijn eigen potentieel nader te verkennen en te benutten, te verzachten, in contact te komen met nieuwe mensen, mijn creativiteit verder te benutten en vooral weer de verbinding te leggen met mezelf en mijn normen en waarden. Als ik al deze positieve aspecten lees van deze onverwachte verandering, ontleen ik daar kracht aan om de eerste stappen op dit pad te zetten. Ik ben zeer dankbaar dat ik inzicht heb gekregen in mijn potentieel door inzicht in mijn eigen #kerntalenten constellatie. Dit levenslange kompas maakt helder en duidelijk wat nog niet ten volle tot wasdom gekomen is, maar wel in mijn aard zit.

Met gespannen nieuwsgierigheid, begin ik aan deze verandering, terug naar mijn oorspronkelijke aard, zoals ook ingegeven door mijn kerntalenten: aangenaam, vanaf dit moment is Petra Buysse opnieuw mijn naam.

Maak een studiekeuze die écht bij jou past!

Met de eindexamens in het zicht moet er binnenkort al een #studiekeuze gemaakt worden. Inzicht in jouw aard, potentieel en intrinsieke motivatie, met andere woorden, inzicht in jouw #KernTalenten, helpt om een passende persoonlijke keuze te maken. Gun jij dit jezelf of jouw kind ook? Maak een afspraak via My Calender, vul het contactformulier in of stuur me een DM. Deze website geeft een beeld van de mogelijkheden die #Explotential jou(w kind) kan bieden. Doordat ik op diverse universiteiten diverse opleidingen heb gevolgd en ook werkzaam ben op het HBO kan ik diverse voorbeelden uit de praktijk met je delen.

Ook in de weekenden en avonden zijn er mogelijkheden voor een afspraak. De #KernTalentenmethode schetst een uniek beeld van iedere persoon. #CoreTalents #hoogbegaafd #passie #motivatie

Zie ook de LinkedIn pagina van Explotential.

Ben jij ook benieuwd welke Kerntalenten jou energie geven?

Nu er ook vragen vanuit jonge professionals op mijn pad komen, heb ik de keuze gemaakt om een opleiding tot kerntalenten analist te gaan volgen.  Als kerntalenten analist ga je terug naar de bouwstenen, jouw talenten, die al uit je kindertijd (leeftijd tussen 4 en 12 jaar) zijn af te lezen. Super leuk om weer nieuwe informatie tot me te nemen en te verwerken. Het geeft zoveel energie om een ander te erkennen voor wie hij/zij is en te raken door een een goede analyse waardoor puzzelstukjes op zijn plek vallen. Het past exact in mijn levensmotto en het motto van Explotential: ‘To explore and explode your potential’!

Vanaf 2022 mag ik als junior kerntalenten analist aan de slag en ook een verslag opmaken, waar je de rest van je leven op kan varen. Immers, die talenten en bouwstenen veranderen niet en dat zijn de energiegevers voor jou.

Mocht je interesse hebben in een kerntalenten analyse, met of zonder rapport, stuur me dan een mailtje op info@explotential.com.

Hoe te komen tot verandering in gedrag om jouw capaciteiten te benutten?

De trainingsdeelnemer die de volledige training afneemt, zal gevraagd worden vooraf een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst omvat vragen die alle onderdelen van het HAPA model omvatten. Het HAPA-model omvat alle elementen die nodig gedragsverandering beschrijven van intentie (voornemen) tot structurele verandering. Wat het HAPA model inhoudt, wordt verder in deze blog beschreven.

HAPA beschrijft de elementen die de intentie en daarmee motivatie vormen van iemand die voornemens is gedrag structureel te veranderen.

Vervolgens beschrijft HAPA welke factoren ervoor zorgen dat die intentie omgezet wordt in actie en die actie vervolgens vast te houden. Situationele barrières en kansen kunnen het proces om te komen tot deze gedragsverandering, beïnvloeden vanaf het vormen van de intentie tot en met het blijvend uitvoeren van bepaalde acties die de gedragsverandering bepalen (Schwarzer, 2008).

De doelen van iedere deelnemer in een op HAPA gebaseerde interventie, kunnen zich zowel richten op het vinden van de motivatie om de intentie om te zetten in actie (‘Motivation phase’) als op volharden in het uitvoeren van de acties en bijsturen waar nodig (‘Volition phase’).

Als een deelnemer in een op HAPA gebaseerde interventie gericht is op zijn resultaten ten opzichte van anderen, dan is hij gericht op prestatie. Het vergelijken van resultaten met anderen, typeert Dweck (2016) als een fixed mindset. Als iemand doorzet totdat de oefening klaar is en beheerst wordt, dan is die gericht op beheersing, wat vergelijkbaar is met een ‘growth mindset’ zoals Dweck (2016) dat noemt.

Het doel van een op HAPA gebaseerde interventie is dat een deelnemer van ‘Pre-intender’ naar ‘Intender’ tot ‘Actor’ gevormd wordt en structurele gedragsverandering vertoond.

Groep coaching en individuele coaching op een of meerdere HAPA-elementen of fasen zoals ‘intenders’ (zie Figuur 2) hebben een positief effect op afname van uitstelgedrag (Mühlberger & Traut-Mattausch, 2015). Dat begint met het proces van het bepalen van doelen, om uitstelgedrag te voorkomen in academische context (Krause en Freund, 2016). Schunk en Meece (2006) vonden dat verandering van school een oorzaak kan zijn van een afname in ‘self-efficacy’ mogelijk resulterend in uitstelgedrag (afname van de intentie).

ECHA specialisten

ECHA specialisten in Gifted Education adviseren, begeleiden en coachen hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en scholen, maar ook hoogbegaafde volwassenen. Binnen én buiten de onderwijsomgeving. Lees in deze blog verder hoe een ECHA specialist jou verder kan helpen.

Self-efficacy: wat is het en waarom besteed ik er aandacht aan?

Self efficacy is het centrale thema waar in de training en coaching door Explotential aan gewerkt wordt in combinatie met executieve functies en een groei mindset. Self efficacy is letterlijk vertaald taakspecifieke prestatie verwachting en heeft een grote correlatie met de uiteindelijke prestaties. Zoals Bandura, Barbaranelli, Caprara en Pastorelli (1996) ook uitleggen “efficacy beliefs shape career aspirations and pursuits during early formative years. The stronger the student’s beliefs in their efficacy, the more occupational options they consider possible, the greater the interest they show in them, the better they prepare themselves educationally.” Een hoge mate aan self efficacy resulteert dus in groei mindset en een goede basis om tot leren te komen.

Assouline, Mahatmya, Ihrig en Lane (2021) geven aan dat studenten profijt hebben van interventies (training / coaching) die de nadruk leggen op het herkennen van (academische) bekwaamheid als op het bewust werken aan een hogere academische self-efficacy bij hen. (…) Deze interventies zouden een balans moeten hebben tussen de mate waarin ze op hun capaciteiten vertrouwen en de inspanning om opdrachten af te ronden.

Een KernTalentenanalyse geeft inzicht in de mate waarin capaciteiten aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen worden. In de training gaat iemand dat ook zelf ervaren en wordt er gewerkt aan ontwikkeling van de executieve functies passend bij de KernTalenten constellatie. Op die manier krijg je meer energie om moeilijke taken op te pakken en af te ronden.

Contact

Vul onderstaand formulier in om contact op te nemen

Individuele coaching kan plaats vinden in Eindhoven aan huis of in Eindhoven op een nader te bepalen locatie.

© Copyright: Explotential B.V. | KVK: 71672117