Een Kerntalentenanalyse is het meest betrouwbare en complete startpunt van een coachingstraject. Voorbeelden van vragen waar je antwoord op krijgt zijn:

  • Hoe kom ik in een ‘flow’ en put ik energie uit wat ik dagelijks doe?
  • Hoe voorkom ik een burn- of bore-out?
  • Welke aspecten geven mij energie om verder te ontwikkelen en hebben zin om verder te ontwikkelen?
  • Welke opleiding past bij mij?
  • Welk soort baan past bij mij?
  • Wat missen we in een team om goed te kunnen functioneren of hoe verdelen we de rollen en taken het best passend bij een ieder zijn kwaliteiten?
  • Etc.

Krapte op de arbeidsmarkt: de ultieme kans om te kiezen wat bij jou past!

Zoals in het artikel op Linkedin al beschreven, kan je intuïtief keuzes maken en achteraf constateren of het de juiste keuzes waren. Als ik eerder inzicht had gehad in mijn eigen kerntalenten dan had ik waarschijnlijk andere keuzes gemaakt.

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt heb je als werknemer volop keuze. Ik help je graag het inzicht te geven in de keuze die het beste bij jou past en jou in je kracht zal zetten.

Zet teams in hun kracht m.b.v. aanwezige kerntalenten

Zoals Tuckman beschrijft doorloopt een team een bepaalde ontwikkeling met tot doel om te komen tot ‘performing’ oftewel presteren. Dit bereik je het snelste als je een ieder op zijn kracht inzet, dus op zijn of haar sterke kerntalenten. 

Met ook een technisch bedrijfskundige achtergrond kan ik het ‘forming’ en ‘storming’ deel mee vormgeven en op coachen om daarna te komen tot ‘norming’ en ‘performing’ door ieder teamlid op zijn of haar kerntalenten profiel in te zetten en te ondersteunen in het vaststellen van taakverdeling. Interesse? Neem contact op voor een aanbod op maat.

Wat zijn kerntalenten?

Je kerntalenten kennen is kiezen om op een unieke, zeer accurate manier wijze je persoonlijkheid op een fundamenteel niveau in kaart te brengen voor positieve, juiste en duurzame studie-, beroeps-, job-, samenwerking- en andere belangrijke persoonlijke en professionele keuzes.

Kerntalenten =

Aard (zijn) +

Potentieel (zullen kunnen) +

Intrinsieke Motivatie (willen).

 

De kerntalentenmethode stoelt op >30 jaar empirisch onderzoek en diepte-interviews met >12.000 ingenieurs & wetenschappers en sedert 2004 alle profielen. Het is een nauwkeurige en direct praktisch bruikbare methode die interviewees sterk appreciëren en als bijzonder plezierig, juist en compleet ervaren. Het gestructureerd diepte-interview verheldert de kennis en het ontwikkelingsniveau van al je kerntalenten, met oog voor de invloed door je omgeving. (Bron: Core-Talents, 2021)

Achtergrond over de methode

Tijdens de kindertijd kies je onbewust voor speelgoed/spelletjes/interesses/activiteiten die bij je passen.

 Het geheel van de kerntalenten vormt de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid, met al je sterktes & zwaktes, je al dan niet ontwikkeld potentieel en je intrinsieke motivatie om ermee aan de slag te gaan. Een kerntalent staat nooit op zichzelf: enkel de combinatie van al jouw 23 kerntalenten (klein, half of sterk) geeft een accuraat zicht op je persoonlijkheid. Enkel getrainde kerntalentenanalisten kunnen alle kerntalenten correct combineren! Een kerntalentenanalyse is pas echt compleet als er een gestructureerd biografisch diepte-interview aan wordt gekoppeld. Hierin wordt gecheckt op de juistheid van de interpretatie, de mate van ontwikkeling van al je kerntalenten én ze geeft inzicht op de externe invloeden zoals opvoeding, geslacht, cultuur, wensen & dromen, verworven competenties, levensgebeurtenissen, milieu, opleiding enz. (Bron: Core-Talents, 2021). Meer informatie is ook te vinden op de site van Coretalents

Mogelijkheden met kerntalenten gevisualiseerd

Disclaimer: een erkend kerntalenten analist werkt volgens de regels van de kerntalentenmethode. Ik doe mijn werk in volle eer en geweten om een objectief en onafhankelijk verslag te kunnen geven waar jij levenslang plezier van zal hebben. De basis van dit verslag is de door jou ingevulde vragenlijst die we samen uitgebreid zullen besproken. Maar: in geval van een psychische stoornis of (zwaar) trauma kunnen de resultaten onbetrouwbaar zijn omdat de kerntalentenmethode daarop nooit (empirisch) werd onderzocht. Mocht dit op jou van toepassing zijn en als je me dit hebt verteld, zal ik je dit tijdens het gesprek al toelichten. Maar voor de zekerheid geef ik het hier – nogmaals – graag mee. In voorkomend geval raden we je aan enkel die kerntalenten mee te nemen die je effectief 100% herkent. Zo verklein je de kans op foute keuzes aanzienlijk.

Als je de keuze hebt, kan je jouw kerntalenten voorop stellen in je loopbaan

Met een brede universitaire opleiding achter de rug begon ik aan mijn carrière en werd ik direct voor de eerste van vele keuzes gesteld in mijn loopbaan: promoveren of werken. Ik maakte de keuze om te gaan werken, extrinsiek gemotiveerd, want mijn partner studeerde nog. Met negen jaar samen, wilden we nu echt samen een start maken. Achteraf bleek de keuze ook te passen bij mijn kerntalenten.

Na diverse sollicitaties kwam ik terecht bij een familiebedrijf in een staffunctie recht onder de directeur. Eigenlijk meer uit eigenwijsheid nam ik deze baan aan. Een oude rot vroeg me aan de telefoon waarom ik dacht ik, als vrouw in een mannenwereld én dan ook nog zo jong, daar überhaupt een plek te veroveren. Toen wist ik nog niet dat deze lef en moed voortkomen uit mijn kerntalenten. Uiteindelijk bleek het een zeer behoudende functie waar ik met inlevingsvermogen mijn plek veroverde voor een ieder die in net gefuseerd bedrijf zijn plek opnieuw moest vinden. 

Functioneel maar niet hiërarchisch verantwoordelijk is een uitdaging dat politiek netwerken vraagt. Verder groeien was niet mogelijk. Ik moest zaken uitdragen waar ik niet echt achter stond en dat werd beperkt tot niet ondersteund door de directeur. Meerdere kerntalenten hadden mijn intrinsieke motivatie en gedrag kunnen verklaren  om hier twee jaar te blijven, maar daarna op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Volgende functie was meer commercieel geënt in een organisatie dat wetenschappelijk technische kennis door ontwikkeld voor toepassing door bedrijven. De projectmedewerkers en -leiders waren volledig gefocust op de technisch inhoudelijk kennis vergaren. Mentale ruimte volop in deze organisatie en interessant om iets van deze diverse ontwikkelingen van dichtbij mee te krijgen. Maar de focus op het doel en het beheer van de middelen die hiertoe werden ingezet, kregen nauwelijks aandacht op dat moment. Mijn brede studie-achtergrond maar ook, achteraf bezien, een redelijke hoeveelheid aan sterke kerntalenten kon ik niet kwijt in deze baan.

Zichtbaar zwanger nam ik na drie jaar afscheid bij deze organisatie en nog voordat onze tweede geboren werd, had ik de keuze uit twee mogelijke banen. Ik koos voor de breedte en diversiteit, maar ook het overdragen van deze kennis en startte bij een hogescholen als docent, maar al snel met diverse rollen erbij. En dat houdt het werk levendig en afwisselend.

Door veel over mezelf te leren in het werk maar ook door de gevolgde ECHA-opleiding en de opleiding tot kerntalenten analist ben ik het schoolvoorbeeld van iemand waarvan men zich afvraagt: Wat wil ze nou? Tegelijkertijd ben ik altijd bezig met ontwikkelen van mezelf en anderen, bruis ik van ideeën en heb ik ontembare energie en word ik door sommigen ms. Duracell genoemd.

Juist de combinatie van werken bij Fontys Hogescholen en een eigen praktijk zorgt ervoor dat ik mijn sterke kerntalenten ten volle kan uitleven.  Als ik dat inzicht eerder had gehad, had ik wellicht bepaalde stappen overgeslagen in mijn loopbaan en andere keuzes gemaakt. Terugkijken heeft geen zin. Vol nieuwsgierigheid kijk ik vooruit naar de toekomst waar mijn pad me zal brengen. Met een kerntalenten analyse kan ik jou sneller in je kracht zetten, zodat je met passie je potentieel gaat benutten.

De prijzen in onderstaand overzicht zijn prijzen voor klanten die op persoonlijke titel een dienst en/of rapport afnemen. Voor bedrijven kan een klantspecifieke offerte aangevraagd worden.